HISTORIA FESTIWALU "FILMLAND POLEN"

Grażyna Słomka, pomysłodawca i realizator projektu "Filmland Polen", mieszka w Niemczech od 1995 roku. W roku 1997 zwróciła się do kierownika kina komunalnego (KoKi) w Hanowerze, Pana Sigurda Hermesa, z propozycją zorganizowania "Retrospektywy kina polskiego". Jej propozycję zaakceptowano. Wykorzystując swoje doświadczenia i kontakty z wieloletniej działalności kulturalnej w Polsce zorganizowała w okresie listopad 1997 – styczeń 1998 pierwszy na terenie Hamburskiego Okręgu Konsularnego przegląd ponad 30 polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, połączonych ze spotkaniami z twórcami (w tym dużą retrospektywę filmów Krzysztofa Kieślowskiego). W spotkaniach z widzami wzięli wówczas udział m. in. Krzysztof Zanussi, Maja Komorowska, Iga Cembrzyńska, Sławomir Kryński i krytyk filmowy Jan Olszewski.
Zorganizowanie przeglądu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu "Komitetu Kinematografii" w Warszawie, kina komunalnego w Hanowerze oraz sponsoringowi dr.Tomasza Słomki.
Sukces realizowanego społecznie projektu doprowadził do kontynuacji pokazów polskich filmów w latach 1998 - 2000 w ramach akcji "Weltkino - Eine Filmreise mit der EXPO 2000" - "Filmland Polen", finansowanej przez władze krajowe Dolnej Saksonii i organizowanej przez kino komunalne w Hanowerze. W okresie tym odbywały się prezentacje najnowszych produkcji polskiej kinematografii, którym towarzyszyły spotkania widzów z reżyserami i aktorami. Projekt ten wpisał się na stałe w krajobraz kulturalnych spotkań Polonii hanowerskiej dając możliwość wymiany poglądów, pielęgnowania języka polskiego i konsolidacji środowiska. Z czasem pokazy polskich filmów i spotkania z twórcami zyskały coraz większy krąg odbiorców, tworząc nową jakość intelektualnej dyskusji Polonii oraz zainteresowanych polską kulturą Niemców.

W czerwcu 2000 Grażyna Słomka jako pracownik Polskiego Pawilonu EXPO w Hanowerze zorganizowała, w ramach imprez towarzyszących EXPO 2000 tygodniowy przegląd filmu polskiego (filmy fabularne, dokumentalne i animowane) połączony ze spotkaniami z twórcami, m.in. z Krzysztofem Krauze i Krzysztofem Kowalewskim oraz współorganizowała również w ramach "Dni Polskich " na terenach EXPO 2000, prezentację filmu "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy na największym w Europie ekranie oraz spotkania w Pawilonie Polskim z twórcami filmu: Alicją Bachledą-Curuś, Michałem Żebrowskim, Krzysztofem Kolbergerem.
Rozszerzenie upowszechniania kultury filmowej poza Hanower rozpoczęło się od współpracy z Konsulatem Generalnym w Hamburgu i organizacjami polonijnymi i kinami komunalnymi w Lubece i w Kilonii. Początkowo sporadyczne pokazy, stopniowo przerodziły się od roku 2000 w systematyczną współpracę. Niezależnie od biorącej udział w pokazach Polonii, akcja ta zdobyła sobie też dużą grupę niemieckich widzów. Biorąc udział w polskich projekcjach Niemcy mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy o Polsce i Polakach.

Od roku 2001 pokazy filmów i spotkania z twórcami w ramach cyklu "Filmland Polen" (Polski Krajobraz Filmowy), poza Hanowerem, Lubeką i Kilonią organizowane są również w Hamburgu przy finansowym wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu.
W roku 2002 współpraca z organizacjami polonijnymi z Brunszwiku i Bremy zaowocowała systematycznymi pokazami filmowymi także w tych miastach. Od roku 2003 działalność w ramach projektu "Filmland Polen" w zakresie upowszechniania kultury filmowej przyjęła formę "Festiwalu Nowego Filmu Polskiego" w czterech miastach czterech północno-niemieckich krajach związkowych: Hanower w Dolnej SaksoniiLubeka w Szleswiku-Holsztynie i Miasta-Kraje związkowe Hamburg i Brema.
Od roku 2004 głównym organizatorem festwalu FILMLAND POLEN jest Stowarzyszenie o nazwie Deutsch-Polnisches FilmForum e.V. Hannover.

W roku 2005 trzeci już Festiwal "Filmland Polen" w Hanowerze, Hamburgu, Lubece i Bremie, zaliczony został do imprez odbywających się w ramach Roku Polsko-Niemieckiego, a pokazy festiwalowe na prośbę Instytutu Polskiego w Berlinie przeniosły się również do kina Hackesche Höfe w stolicy Niemiec.

W 2006 roku Grażyna Słomka i jej "Filmland Polen" zagościli również jednorazowo w Norymberdze, realizując Tydzień Filmu Polskiego, organizowany przez Dom Krakowski w tym mieście, dając początek corocznym spotkaniom z filmem polskim.

Informacje o festiwalu "Filmland Polen" widzowie uzyskują z katalogu-informatora, dostępnego w kinach komunalnych, zaprojektowanego i realizowanego przez biuro graficzne Brygidy Zielke z Hanoweru oraz ze stron internetowych.

Od roku 2007 wszystkie filmy pokazujemy w polskiej wersji językowej, jednak już z napisami niemieckimi realizowanymi przy współpracy z Firmą KROPKA z Krakowa.