Założenia Programowe

Projekt Filmland Polen

Cel projektu: Propagowanie kultury polskiej wśród Polonii niemieckiej oraz Niemców poprzez pokazy wybitnych współczesnych filmów polskich.

Głównym celem imprezy jest przełamywanie uprzedzeń i stereotypów dzielących Polaków i Niemców, a ponadto budowanie nowego, pozytywnego wzajemnego wizerunku.
Projekt poprzez kontakty kulturalne zbliża nie tylko Polaków i Niemców, ale także instytucje i organizacje obu krajów. Organizowane regularnie (przez cały rok) projekcje to możliwość spotkania się różnych pokoleń Niemców i Polaków, żyjących na terenie Niemiec Północnych, z twórczością współczesnych polskich artystów. Aby poszerzyć spektrum oddziaływania, projekt realizowany od roku 1997 w Hanowerze, w 2003 r. przyjął formę festiwalową i przeniósł się również do innych miastach Niemiec Północnych: Hamburga, Lubeki i Bremy (współpracując tym samym z kinami komunalnymi tych miast).
Wielu Niemcom jak i  żyjącym na terenie Niemiec Polakom brakuje informacji o stanie naszego państwa, o tym jak Polska radzi sobie z rozwiązywaniem wyzwań współczesności. Film także może być okazją do przedstawienia złożonych problemów ustrojowej transformacji, jaką przechodzi Polska od kilkunastu lat, z jej sukcesami i porażkami. Promując współczesne dzieła najlepszych twórców filmowych możemy ułatwić zdobycie tej wiedzy w formie artystycznej, jednocześnie skłaniającej do dyskusji.
Fakt, że często prezentowani na Festiwalu twórcy są już uznani nie tylko w Polsce, ale często i na świecie, pozwala także promować nas, Polaków, jako artystycznych partnerów w Europie. Ta bezpośrednia konfrontacja jest niewątpliwie dobrą formą promocji kultury polskiej wśród naszych gospodarzy - Niemców.
Projekt nie jest jednorazowy, lecz stanowi kontynuację wcześniejszych działań i będzie w miarę możliwości realizowany w latach późniejszych.

Forma projektu: Pokazy filmów w polskiej wersji językowej z napisami niemieckimi lub angielskimi, połączone ze spotkaniami z twórcami filmów - reżyserami, aktorami i scenarzystami połączone z plebiscytem publiczności na najlepszy film festiwalu danego roku.

Czas trwania projektu: marzec – grudzień

Miejsce: Kina komunalne (KoKi) w Hanowerze, Hamburgu, Lubece i Bremie. Sporadycznie  także Berlin.

Opracowanie, realizacja i koordynacja projektu: Grażyna Słomka, Deutsch-Polnisches FilmForum e.V.