Deutsch-Polnisches FilmForum e.V. Hannover

FilmForum to oragnizacja pożytku publicznego, której celem jest prezentacja polskiej kultury -  z naciskiem na promocję filmu polskiego dla dorosłych i dla dzieci. Oferujemy widzom niemieckim i polskim możliwość oglądania filmów i spotkania się z artystami z Polski (nie tylko filmowymi!!!) , a twórcom okazję  do prezentacji ich twórczości na terenie Niemiec.
Pragniemy także w najbliższej przyszłości w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i Niemcami przedstawiać polskich artystów w Niemczech i niemieckich w Polsce, zachęcając tym samym do konstruktywnego dialogu. Dla nas, Polaków mieszkających w Niemczech, szczególnie ważne jest wzajemne burzenie uprzedzeń i stereotypów. Deutsch-Polnisches FilmForum e.V. z Hannoveru – przez spotkania, prezentacje i dyskusje chce zachęcać i łączyć oba narody do współpracy.

FilmForum powstało na bazie Polsko-Niemieckiej Inicjatywy Kulturalnej z Hanoweru. 
W roku 2004 grupa miłośników polskiej kultuy, a wszczególności kina, powołała do życia Stowarzyszenie o nazwie Deutsch-Polnisches FimForum e.V. Hannover (oficjalnie zarejestrowane w niemieckim sądzie).
Celem głównym powstania tej inicjatywy było usankcjonowanie organizacyjne i logistyczne projektu FILMLAND POLEN - Festiwalu Nowego Filmu Polskiego w Niemczech odbywającego się w Hanowerze, Hamburgu, Lubece i Bremie.

Naszą działalnością  pragniemy także rozwijać tradycję partnerstwa miast Hanower - Poznań. Dlatego też, cieszy nas niezmiernie, że Pan Harald Büllman z Landeshauptstadt, Kultur- und Schuldezernat w Hanowerze znany rzecznik przyjaźni polsko-niemieckiej i inicjator wielu projektów hanowersko- poznańskich, przez 10 lat patronowł projektowi „FILMLAND POLEN”, wspierając go aż do obchodów  Jubileuszu 10-lecia w 2007 r.


O nas

Członkowie stowarzyszenia pochodzą z Polski, jednakże już od dłuższego czasu mieszkają w Hanowerze i nie tylko. Doskonale orientujemy się zarówno w zjawiskach artystycznych w Niemczech, jak i w aktualnym rozwoju polskich wydarzeń kulturalnych. Są wśród nas artyści plastycy, językoznawcy - angliści, poloniści i germaniści, historycy sztuki, dziennikarze, informatycy, teatrolodzy i kulturoznawcy. Połączyło nas zainteresowanie do szeroko pojmowanych zjawisk kulturalnych, ale przede wszystkim sympatia do polskiego filmu. Pomimo zróżnicowanych poglądów na kulturę  i sztukę światową, jesteśmy wszyscy przekonani, że warto jest promować kulturę polską na terenie Niemiec, a w związku z tym także wspierać polsko-niemiecką wymianę kulturalną.

Zarząd:
Przewodnicząca:   Grażyna Słomka
Zastępca:              Kama Kowalska
Skarbnik:              Tomasz Słomka
Sekretarz:             Magda Jarząbek